Reference

Projekti koji su do sada realizovani nalaze se na najatraktivnijim lokacijama, u samom centru Subotice.
Poseban značaj i pažnja pridati su projektovanju svakog stana, sa akcentom na optimizaciji strukture, kvadrature i funkcionalnosti.